SEJEM NOVE GENERACIJE, 56. MEDNARODNI KMETIJSKO-ŽIVILSKI SEJEM AGRA 2018!

misc1

gastrogurman ozek masilni barvno uskl

AGRA se bo kot najpomembnejši kmetijsko-živilski sejem v tem delu Evrope potrdil tudi s svojo 56. ponovitvijo. Izpostavil bo mlade v agroživilstvu, generacijsko prenovo, inovativnost, znanje in povezovanje. Odgovarjal bo na izzive preživetja in blagostanja v prihodnosti in odpiral nove razvojne perspektive kmetijstva, samooskrbe in zdrave prehrane. Ob mladih v kmetijstvu bodo vabili hrana iz naše bližine, ekološko kmetijstvo, ekološki pridelki za gastronomijo, digitalizacija v pridelavi in predelavi, trajnostno gospodarjenje z gozdovi in kmetijska tehnika za visoko učinkovito in trajnostno kmetovanje. Država partnerica sejma bo Makedonija. Sejemsko dogajanje bo živahno z aktualnimi strokovnimi posveti, poslovnimi, stanovskimi in družabnimi srečanji ter tržnicami, pokušnjami, tekmovanji in zabavnimi dogodki. Najboljše rejske prakse bodo poosebljale razstave avtohtonih in v Sloveniji razširjenih kmetijskih živali v hlevih in z atraktivnimi predstavitvami na maneži s poudarkom na mladih gospodarjih prevzemnikih. V polnem razcvetu bodo vzorčni nasadi rastlinske proizvodnje  s poudarkom na novem, slovenskem in svetovnem Dnevu čebel.

Že pred sejmom bo potekala skupščina in delovna skupna CEJE – Evropskega združenja mladih kmetov, ki se bo nadaljevala s skupno konferenco z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Celotno sejemsko dogajanje bo v veliki meri obarvano z novimi zamislimi in odličnimi praksami mladih kmetov. Na posebni tržnici bodo ponudili v pokušnjo in nakup svoja vina, pridelke in izdelke dopolnilne dejavnosti kmetij. Sestali se bodo na srečanju mladih strokovnjakov, ki delajo v agroživilstvu ter na številnih drugih tematskih predavanjih, strokovnih in stanovskih druženjih. Zveza podeželske mladine Slovenije, ki bo na razstavnem prostoru pojasnjevala, kaj vse lahko ponudi v pomoč mladim kmetom, pripravlja predstavitve uspešnih mladih pridelovalcev ter številne zanimive dejavnosti za otroke in mladino.

 Sejem bo mlade vizije podkrepil z vrhunskimi novostmi razstavljavcev za področje kmetijstva in živilstva,  med katerimi bodo izstopali pametni IT priključki in naprave za kmetijstvo, sadjarstvo, poljedelstvo, vrtnarstvo, vinogradništvo in živinorejo. Predstavile se bodo vodilne svetovne blagovne znamke kmetijske in gozdarske mehanizacije, novosti na področju opreme in sredstev za pridelavo človeku in okolju prijaznih živil, gostinska oprema ter vrhunski pridelki, prehranski izdelki, jedi in vina slovenske živilsko predelovalne industrije in dopolnilne dejavnosti kmetij.

Država partnerica Makedonija se bo predstavila z eko kmetijstvom, eko proizvodi in vini, turistično ponudbo, poslovnimi priložnostmi, B2B srečanjem … Ob njej bodo z državnimi in pokrajinskimi predstavitvami prisotne številne druge države in regije.

Na razstavnih prostorih, z razstavami, s svetovanji ter s strokovnimi dogodki bodo dejavne najvidnejše državne, zbornične, gospodarske in strokovne institucije. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo vsak sejemski dan predstavljalo inovativne mlade kmete. Ob uvrstitvi Dneva čebel na koledar svetovnih dni bo veliko pozornosti posvetilo tradiciji in razvoju slovenskega čebelarstva. Obravnavali bodo problematiko zatiranja invazivnih rastlin, promovirali evropsko inovacijsko partnerstvo in na interaktiven način predstavili Skupno kmetijsko politiko po letu 2020. Skupaj z Zvezo podeželske mladine Slovenije pripravljajo seminar evropskih mladih kmetov. Opozorili bodo na različne finančne instrumente za razvoj turizma na kmetiji. Nepogrešljivi pri nacionalnem in mednarodnem stanovskem povezovanju bosta Zadružna zveza Slovenije in Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije. Ob tržnicah pridelkov in izdelkov dopolnilne dejavnosti kmetij se bo še v večjem obsegu predstavila slovenska živilska pridelava, združena v Zbornici kmetijskih in živilskih podjetij pod okriljem Gospodarske zbornice Slovenije. Organizirajo strokovne dogodke o javnem naročanju, sadjarski posvet, srečanja predstavnikov žitne verige ter SRIP Hrana, strateško razvojno-inovacijskega partnerstva za področje trajnostne pridelave hrane. Predstavili bodo nagrajene odlične pekovske izdelke. EU poslanec g. Franc Bogovič bo predstavil evropsko iniciativo Pametne vasi za pametno Evropo in svetlejšo prihodnost podeželja. Zavod za gozdove Slovenije bo v duhu Evropskega leta kulturne dediščine v razstavah in strokovnih posvetih predstavil, kakšen je kulturni odnos do gozda. Pripravljajo jubilejno, 20. sekaško prvenstvo lastnikov gozdov, na katerem bodo posebej izpostavljeni tudi mladi lastniki gozdov. Univerza v Mariboru bo osvetila t.i. precizno kmetijstvo s poudarki na povečevanju učinkovitosti ob uporabi sodobnih digitalnih tehnologij in robotike. Mariborska razvojna agencija/Enterprise Europe Network organizira kooperacijsko srečanje MEET4BUSINESS Agra 2018. Čebelarska zveza Slovenije pripravlja okroglo mizo mladih čebelarjih in pomenu mladih prevzemnikov za razvoj čebelarstva v Sloveniji.

Najbolje prakse reje bodo poosebljale razstave avtohtonih in v Sloveniji razširjenih kmetijskih živali v hlevih in z atraktivnimi predstavitvami na maneži.  Ob avtohtonih živalih bodo prikazani govedo, konji, prašiči, drobnica, čebelarstvo, male živali ter ribe v ribniku s poudarkom na mladih gospodarjih prevzemnikih. Kot zanimivost bodo konji predstavljeni tudi v svoji športni funkciji s preskakovanjem ovir ter z rekreativno ježo za otroke.

Vzorčni nasadi rastlinske proizvodnje bodo v bujnem razcvetu in s poudarkom na čebelarstvu. Organizirane bodo zanimive delavnice in vodeni ogledi na osrednjem sejemskem vrtu, na permakulturnem in demonstracijskem vrtu ter v trajnih nasadih hmelja, slovenskega trsnega izbora, starih sort jablan in v gozdno parkovnem nasadu. Poligon Zeleni dragulji narave bo spodbujal sejanje in sajenje medovitih rastlin, konoplje za industrijske, prehranske in zdravstvene namene ter lan kot staro rastlino, ki ne sme oditi v pozabo.

Ob permakulturnem vrtu in hiški iz slamnatih bal bosta sonaravno hrano in gradnjo predstavljala Društvo za permakulturo Slovenije in Združenje za naravno gradnjo. Etri skupnost bo ponudila možnosti doseganja trajnostnih ciljev OZN v naši državi, osvetlila ekonomsko, socialno in okoljsko dimenzijo trajnostnega razvoja ter projekt socialne aktivacije, ki se izvaja po celi Sloveniji tudi v povezovanju s pridelavo in predelavo hrane.

V počastitev uspešne realizacije slovenske iniciative za Svetovni dan čebel na sejmu že raste Čebelji hram, v katerem bodo obiskovalci pobliže spoznali pomen čebel in čebelarstva. Razstavljen bo med, nagrajen na mednarodnem ocenjevanju pod okriljem sejma AGRA.

Sejem bodo spremljali radoživi stanovski, tekmovalni in zabavni dogodki. Obiskovalci bodo lahko v Vinskem hramu poskusili nagrajena vina z ocenjevanja Vino Slovenija Gornja Radgona. V Agrini kuhinji bodo uživali v pripravi in pokušnjah jedi iz izdelkov, nagrajenih na mednarodnih ocenjevanjih kakovosti prehranskih izdelkov AGRA. V sejemskih gostinskih lokalih se bodo lahko okrepčali z lokalnimi kulinaričnimi presežki.

Bienalno bo sejmu AGRA potekal 21. Mednarodni sejem embalaže, tehnike pakiranja in logistike, INPAK in razstava izdelkov, ki so sodelovali na ocenjevanju 37. slovenski oskar za embalažo.

Osvežene informacije: www.pomurski-sejem.si