Podelitev diplom someljejem tretje stopnje

misc1

gastrogurman ozek masilni barvno uskl

Predstavniki Društva za razvoj pivske kulture Sommelier Slovenije so v sredo, 12. junija 2019 na slavnostni večerji v Restavraciji JB v Ljubljani podelili diplome 40 someljejem tretje generacije, ki so uspešno opravili tečaj tretje stopnje. V Sloveniji je bila takšna podelitev prvič leta 2009, druga v letih 2014/2015 in sedaj tretja.

Diplome so prejeli: Arh Brane, Avbreht Aleš, Bavčer Nina, Belič Vesna, Benda Ljubica, Kenda Srečko, Kimovec Nataša, Kostadinov Kole, Kovač Jernej, Kranjec Nataša, Kurež  Andrej, Leben Tomaž, Majdič  Matjaž, Miklič Urška, Milunović Mirjan, Molek Emanuela, Murtić Amir, Novak Alenka, Podgornik Tina, Povše Ana, Povše Jurij, Radosavljević Dorner Igor, Ražman Nik, Ražman Rok, Rozman Jože, Skok Boštjan, Skomina Mateja, Sopotnik Stojan, Stanojlović Borislav, Strajnar Matevž, Špenko Dare, Špenko Mihael, Špenko Tjaša, Šuc Špela, Tiršek Mojca, Tomažič Tanita, Trnovec Mojca, Urh Andreja, Vidrih Tomaž in Vuga  Majda.

V  obdobju od leta 2014 do letos, je Društvo za razvoj pivske kulture Sommelier Slovenije uspešno izpeljalo več tečajev prve in druge stopnje, kar je pogoj za vključitev v izobraževanje na tretji stopnji, ki je bilo izvedeno od 11. februarja do 16. aprila letos. Poleg usposabljanja kandidatov, je bilo veliko vloženega dela v dopolnjevanje programa glede na izkušnje ob izvedbi prvega in drugega tečaja upoštevajoč vse novosti in smernice novega vodstva Svetovnega sommelierskega združenja ASI.

Od leta 1993 do danes je tečaj prve stopnje uspešno zaključilo kar 958 someljejev. Na šestih tečajih druge stopnje je bilo uspešnih 163 kandidatov, na treh tečajih tretje stopnje pa je bilo uspešnih 90 someljejev.

V nagovoru pred svečano podelitvijo diplom, je predsednik društva Ivan Peršolja izrazil zadovoljstvo ob resnem in aktivnem pristopu kandidatov, ki so se izkazali s skupinskim delom na večkratnih srečanjih za pripravo na izpite, sodelovanju in spremljanju tematike na tečaju ter izkazanem znanju na izpitih. Ob čestitki je poudaril, da naziv someljeja tretje stopnje poleg veselja pomeni večjo obveznost za strokovno delo, stalno nadgrajevanje znanja in vzoren nivo obnašanja. Podpredsednik društva Davorin Škarabot je predstavil pomen pridobljenih znanj za uveljavljanje naših someljejev in slovenskih enogastronomskih posebnosti na mednarodnem trgu.

Tečaj je trajal 71 ur v obliki 17 delavnic. Najprej so strokovnjaki za posamezna področja živil in jedi podajali teoretična znanja. Priznani somelje Sergij Cesar je predstavil posebno metodologijo za ugotavljanje in ocenjevanje arom, okusov in ostalih lastnosti jedi. Te lastnosti smo poskušali povezati s podobnimi pri različnih vinih. Doseženo soglasje ali »poroka« med jedjo in  vinom mora dati novo dimenzijo občutkov na še višjem nivoju.

Strokovna ekipa, ki je skrbela za pripravo in izvedbo tečaja je posvetila posebno pozornost slovenski kulinariki, tipičnim jedem ter slovenskim vinom. S tem naj bi pokazali na možnosti, ki jih imamo tudi v domačem okolju ter kandidate oborožili z znanjem, kako odgovoriti na tržne izzive ter povečati konkurenčnost in prepoznavnost na najvišjem nivoju. Veliko pozornosti je bilo posvečeno tudi področju odnosov z gosti, kjer višji nivo znanja prinaša tudi nove zahteve.  

Vsa ta znanja smo preverjali na izpitih. Udeleženci so morali najprej opraviti zahtevno pisno preverjanje z vseh treh stopenj izobraževanja, ki je vključevalo tudi opisni degustaciji dveh vin. Na praktičnem delu izpita so potrdili poglobljeno degustacijsko znanje, zagovarjali praktičen primer spajanja jedi in vina ter pokazali veščine strežbe z dekantacijo vina.

K visokemu nivoju tečaja je pripomogla tudi strokovna pomoč kuharskega mojstra Janeza Bratovža z njegovo ekipo, ki je po podelitvi diplom pripravil slavnostno večerjo.

Izobraževanje someljejev, ki ga izvaja naše društvo, poteka na treh stopnjah. Na prvi kandidate uvedemo v stroko in jim posredujemo osnovno znanje iz vinogradništva, vinarstva, poznavanja slovenskih ter pomembnejših tujih vinorodnih dežel in vin, opisa in strežbe vin, bontona, zakonodaje, sokov, piva, žganih pijač, napitkov, mešanih pijač, kulturi in tradiciji pitja vina ter spoznavanja osnovnih usmeritev spajanja hrane in vina.

Sledi nadaljevalni del – 2. stopnja, ki pomeni poglobitev znanja o domačih in tujih vinih, nova znanja o oljih, kisih, kavi, čaju, mineralnih vodah, žganih pijačah, cigarah, postrežbi vina ter nove prijeme na področju someljejskega dela.

Na tretji stopnji izobraževanja se udeleženci spoznavajo s teoretičnimi znanji posameznih živil in hrane. Naučijo se tehnik za ugotavljanje njihovih organoleptičnih lastnosti in jih združujejo v novo dimenzijo skupaj z lastnostmi posameznega vina.

S tretjim tečajem se zaključuje redni ciklus izobraževanja. Po svoje pomeni novost, saj se v njem prvič srečujejo s hrano in njenimi lastnostmi, po drugi strani pa predstavlja logično nadaljevanje dela na prvi in drugi stopnji, ki dajeta osnovo poznavanja vin in vsega kar ponujamo v gostinskih lokalih. Z njim so tečajniki pridobili zahtevna znanja s področja enogastronomije, vstopili so v svet vonjav in okusov vina in hrane ter v kompleksen svet njihovega spajanja. Zavedli so se, zakaj so poroke hrane in vina zaradi množice različnih, pogosto tudi nasprotujočih vplivov tako zahtevne in ne nazadnje pridobili tudi znanje, kako se je potrebno na danosti prilagajati in iskati v okviru tega najboljše rešitve.

Tečaj je pomenil nadaljevanje kreativnega in dinamičnega strokovnega pristopa, kar  zahteva stalno spremljanje predavateljev in slušateljev ter sprotno prilagajanje za dosego najboljših rezultatov.

V letošnjem letu planiramo izvesti še več krajših tematskih tečajev za člane in tudi druge, ki jih to zanima, zbiramo pa tudi že prijave za tečaj sommelierjev 1. in 2. stopnje.