HALOZE. DEŽELA TISOČERIH GRIČEV.

misc1

gastrogurman ozek masilni barvno uskl

NOVINARSKA KONFERENCA
PTUJSKA GORA

Sodelujoči:

Predstavniki občin: dr. Darinka FAKIN, županja Občine MAJŠPERK, Antonija ŽUMBAR, županja Občine CIRKULANE, Slavko PRAVDIČ, župan Občine ZAVRČ, mag. Sebastian TOPLAK, župan Občine PODLEHNIK, mag. Igor ERKER, direktor občinske uprave Občine MAKOLE

Člani ekipe projekta ‘Haloze. Dežela tisočerih gričev.’: Jani VUK, vodja gostincev, Aleksander ZAVEC, vodja vinarjev, Slavko P. DOBNIK, vodja projektov ‘Haloze. Dežela tisočerih gričev.’ in Kulinarične Haloze

Tematika:

A.INTERESNA ZVEZA HALOŠKIH OBČIN – IZHA
B. DOSEDANJE DELO NA PROJEKTU ‘HALOZE. DEŽELA TISOČERIH GRIČEV.’
C. PREDNOSTNE NALOGE ČEZ POLETJE

A. INTERESNA ZVEZA HALOŠKIH OBČIN – IZHA

Odlok o ustanovitvi Interesne zveze haloških občin – IZHA je potrdilo sedem občin: Majšperk, Rogatec, Žetale, Makole, Podlehnik, Zavrč in Cirkulane. Z objavo v uradnem listu  bo IZHA tudi formalno ustanovljena.

V tem trenutku poteka proces oblikovanja organov IZHE; občinski sveti vseh občin ustanoviteljic bodo imenovali po enega svetnika v svet IZHE, župani, ki bodo sestavljali upravni odbor, bodo izmed sebe imenovali predsednika upravnega odbora. Predvidoma bo ta proces zaključen v treh mesecih.

IZHA predstavlja institucionalni okvir za razvoj blagovne znamke ‘Haloze. Dežela tisočerih gričev.’. 

Razvoj blagovne znamke ‘Haloze. Dežela tisočerih gričev.’ znotraj skupne haloške ustanove omogoča:

  1. stabilnost, sistematičnost in kontinuiranost razvoja,
  2. prijavljanje na javne razpise na državna in evropska sredstva,
  3. formalizirano komunikacijo s partnerskimi destinacijami, ki že delujejo znotraj formalniziranih / institucionalnih okvirov,
  4. skupno komuniciranje lokalnih skupnosti neposredno z državnimi in regionalnim ustanovami (ministrstvi, razvojnimi agencijami, Slovensko turistično organizacijo),
  5. formalno zaščito blagovne znamke ‘Haloze. Dežela tisočerih gričev.’ , njen razvoj in skrb za njeno odličnost.

Dr. Darinka FAKIN: »V IZHA se združujemo tri regije, ki smo na območju Haloz ali nanj mejimo. Zavedamo se, da občine niti slučajno nismo zadostne za aktivni razvoj turizma. Formalna, organizirana oblika je zelo pomembna. Potrebujemo jo prav tako,  kot potrebujemo nekoga, ki bo na razvoju turizma delal profesionalno in tvoril ogrodje, ki ga bomo občine podprle. Zelo pomembno pa je tudi, da imamo tiste, ki v turizmu vidijo priložnost za svojo osebnostni razvoj in obstoj: gostince, vinarje, kmetovalce in ostale turistične ponudnike.«

Dr. Darinka FAKIN je v imenu Martina MIKOLIČA, župana Občine ROGATEC, ki se novinarske konference ni mogel udeležiti, povedala, da tudi Občina ROGATEC, ki je sicer turistično zelo dobro razvita in z lastnim odlično delujočim zavodom v podporo turizmu, vidi v projeku ‘Haloze. Dežela tisočerih gričev.’ in v združevanju občin velike razvojne priložnosti. Rogaški občinski svetniki so v sredo 18. junija, dan pred novinarsko konferenco, kot zadnji soglasno sprejeli odločitev za vstop svoje občine v IZHO.

Antonija ŽUMBAR, županja Občine CIRKULANE: »Na nas županih je, da spodbujamo svoje sredine, da vstopajo v turistični razvoj. Pomembno pa je tudi, da se povezujemo širše; denimo s Ptujem, ki ne more brez Haloz, tako kot Haloze ne morejo brez Ptuja.«

Sebastjan TOPLAK, župan Občine PODLEHNIK: »Zdi se mi odločilno, da te razvojne korake delamo Haložani sami – brez dirigiranja od zunaj V projekt ‘Haloze. Dežela tisočerih gričev.’ in v skupno asociacijo občin IZHO tako vstopamo z velikim optimizmom. Prepričan sem, da bomo smelo nadaljevali po poti, na kateri je bilo v zadnjem obdobju res veliko narejenega..«

Slavko PRAVDIČ, župan Občine ZAVRČ: »IZHA za našo občino pomeni ogromno, saj nas je zbudila v želji po hitrejšem in usklajenem turističnem razvoju v okviru celotnih Haloz in celo širše. Nič hudega, če v tem trenutku kakšna haloška občina v naš krog ni vstopila; z leti bodo pristopile tudi druge in prepričan sem, da bomo v prihodnosti skupaj še močnejši.«

Mag. Igor ERKER, direktor Občine MAKOLE: »Tudi v naši občini smo prepričani, da lahko skupaj, lokalne skupnosti in turistični ponudniki, razvijamo turizem in s tem Haloze mnogo hitreje in uspešneje kot doslej. Osebno menim, da je odločilno, da so pobudo in zagon dali turistični ponudniki od spodaj.«

B. DOSEDANJE DELO NA PROJEKTU

Slavko P. DOBNIK, vodja projektov ‘Haloze. Dežela tisočerih gričev.’ in Kulinarične Haloze: »Majhne Haloze so velika zgodba! Mi vsi, ki delamo z roko v roki na projektu Dežele tisočerih gričev, to vemo. Zaradi tega smo se našli, tako ponudniki in lokalne skupnosti – in to vedenje – to prepričanje je naša moč.«

Jani VUK, vodja gostincev v Kulinaričnih Halozah: »Zadnjih enajst mesecev smo delali res trdno in se na projektu Kulinarične Haloze veliko naučili. Najpomembneje je, da smo se ujeli in da dobro sodelujemo. V turizmu je namreč odločilno medsebojno zaupanje partnerjev – in to smo dosegli.«

Aleksander ZAVEC, vodja vinarjev v Kulinaričnih Halozah: » Haloze, ki sodijo med štiri odstotke najboljših svetovnih vinskih leg, nam ponujajo izjemne pogoje za pridelavo vina – in naša odlična haloška gostišča s kulinariko iz zdravih sestavin haloških kmetij jih lahko ponudijo na zelo privlačen način.«

V obdobju od 10. julija dali prednost štirim področjem:

1. VZPOSTAVITEV MEDIJSKE PLATFORME ZA PROMOCIJO TURISTIČNEGA OBMOČJA IN KOLEKTIVNE BLAGOVNE ZNAMKE ‘HALOZE. DEŽELA TISOČERIH GRIČEV.’.

a. FB stran https://www.facebook.com/visithaloze/

Družabna omrežja predstavljajo vodilno promocijsko orodje, orodje mreženja in identitete v sodobnem svetu virtualnih komunikacij. Zato smo veliko pozornost posvetili vzpostavitvi FB strani https://www.facebook.com/visithaloze/. Na osnovi odziva sledilcev lahko z gotovostjo rečemo, da smo uspeli med uporabniki družabnih omrežij Haloze uveljaviti kot slikovito pokrajino z zanimivimi ljudmi in vsebinami.

Kako uspešni smo pri vzpostavljanju FB komunikacijske platforme, nam lahko pokaže primerjava števila sledilcev / všečkov FB strani primerljivih turističnih območij:

 

FB STRAN ŠTEVILO SLEDILCEV STRAN DELUJE OD:
VISIT LJUBLJANA 192.000 9. september 2009
VISIT MARIBOR 11.400 31. avgust 2010
VISIT PTUJ 7.120 20. april 2016
DEŽELA TISOČERIH GRIČEV 6.600 15. marec 2018
VISIT PTUJ… (ZRS BISTRA PTUJ) 4.900 2. november 2011
LEPOTE HALOZ 2.200 8. maj 2018
TIC ORMOŽ 2.200 12. april 2013
TIC JERUZALE 1200 13. marec 2013
VISIT RAVNO POLJE 1.200 12. junij 2018
HALOZE, MOJA DEŽELA 1500 22. november 2009

V sponzorirano / targirano promocijo preko FB strani smo v enajstih mesecih vložili 918,3 evra sredstev sodelujočih občin.

V tem trenutku sponzorirano // targirano promoviramo predstavitveni film Haloze v poletju. Prav poletni predstavitveni film bo nosilec sporočila o Halozah skozi vse poletje.

 

b. Spletna stran https://visit-haloze.si

Delovati je začela z 10. avgustom. V tem času jo je obiskalo skoraj 10.000 uporabnikov svetovnega spleta.

Več kot dve tretini obiskovalcev je na spletno stran vstopilo preko FB strani; ob domači strani na podstran Haloški studenec; kjer smo objavili pogovor s Katarino PUNGRAČIČ, 22. Vinsko kraljico Slovenije, z naslovom »V prvi vrsti sem Haložanka«, in pogovor s Timom GAISERJEM, svetovnim prvakom v motokrosu, z naslovom »Čas je, da Haloze zmagajo na domačem terenu«.

Število obiskov, ki je nad 77.000, nakazuje, da je obiskovalce spletna stran pritegnila in da so jo raziskovali.

Največ pozornosti je tako vzbudila bazilika Marije Zavetnice na Ptujski Gori, Kulinarične Haloze, predstavitvena filma Haloze v poletju in Haloze v jeseni, čudoviti posnetki haloške pokrajine in pogovora s Katarino PUNGRAČIČ in Timom GAJSERJEM.

Prav na simbolih in osebnostih Haloz kaže graditi tudi v prihodnje.

c. Delo z množičnimi mediji

Medijska javnost je o projektu ‘Haloze. Dežela tisočerih gričev.’ poročala izrazito naklonjeno, zelo pogosto in redno. V letu dni beležimo krepko čez sto medijskih objav vseh novinarskih žanrov, tudi reportažnih; časopisnih, radijskih in televizijskih, ki so podali podobo Haloz kot čudovite, čiste in mirne pokrajine z bogatim in živim kulturnim izročilom, kulturno dediščino svetovnega formata, razvito vinsko in kulinarično kulturo, biodinamičnimi in ekološkimi kmetijami.

Šestkrat smo bili gostje na RTV Slovenija, dvakrat na Planet TV, BK TV, PeTV, v radijskih oddajah, v nacionalnih in lokalnih tiskanih medijih. Iz medijskih hiš nas vabijo k novim poročevalskim projektom.  

Slovenska javnost preko zgodbe Dežele tisočerih gričev Haloze odkriva kot prijetno presenečenje.

2. KULINARIČNE HALOZE

Kulinarične Haloze so izrazito povezovalen projekt – projekt mreženja; vanj so vključeni gostinci, vinarji, kmetovalci, kulturniki, pristopajo sobodajalci. Zato so izjemno dober motivacijski pogon pri oblikovanju turističnega območja ‘Haloze. Dežela tisočerih gričev.’.

Uspešno smo jih izpeljali v jesenskem in zimskem ciklusu četrtkovih večerov, sodelovali smo na Strokovnih dnevih Sekcije za gostinstvo in turizem Obrtno podjetniške zbornice Slovenije v Portorožu, na 21. Slovenskem festivalu vin 2018 v Ljubljani, v pomladanskem času na dnevih turizma v mariborskem Europarku, na Zelenem festivalu v Rogatcu, na festivalu Salon Sauvignon Ptuj 2019, na Dobrotah slovenskih kmetij 2019.

Že v tem trenutku smo vzpostavili mrežo nekaj deset zanesljivih partnerjev Dežele tisočerih gričev, ki jih lahko vključimo v trženje. V prihodnje pričakujemo pristopanje novih. Pogoj vstopa; kvaliteta in zanesljivost samega ponudnika ter financiranje razvoja javne blagovne znamke ‘Haloze. Dežela tisočerih gričev.’ s strani občine, v kateri se ponudnik nahaja.

Nazadnje, v četrtek 30. maja, smo na dvorcu Štatenberg izpeljali Prvi prerez aktualnega haloškega vinskega letnika. 

V jesenskem času načrtujemo nove tematske večere, tokrat na tematiko haloških kmetij; na predlog Janija VUKA, vodje gostincev Kulinaričnih Haloz, bodo gostišča pripravila vrhunsko kulinariko iz sestavin, ki jih ponujajo izbrane haloške kmetije.

Posebej izpostavljamo sodelovanje z Janezom BRATOVŽEM, svetovno znanim slovenskim chefom / kuharskim mojstrom, ki je prevzel mentorstvo nad Kulinaričnimi Halozami. Z njim kot prijateljem in ambasadorjem Dežele tisočerih gričev in Kulinaričnih Haloz vstopamo na slovensko kulinarično sceno dobesedno skozi glavna vrata.

3. TRŽENJE

‘Haloze. Dežela tisočerih gričev.’ je kot destinacijski projekt in javna blagovna znamka tudi med predstavniki agencij naletela na dober odzir. 

Danes je Dežela tisočerih gričev pripravljena na turistično trženje s partnerji, ki so se izkazali in prekalili v procesu mreženja in promocije. Prvi turisti in skupine na osnovi našega komuniciranja o Halozah že prihajajo na območje.

V tem trenutku vzpostavljamo turistične produkte z Zavodom Tura PTUJ in agencijo Sonček.

C. DELO ČEZ POLETJE

Kot zahteva narava dela vzpostavljanja turistične destinacije / območja, bomo v naslednjih šestih mesecih turistično območje / destinacijo ‘HALOZE. DEŽELA TISOČERIH GRIČEV.’ še naprej vzporedno razvijali na vseh dosedanjih področjih.

Čez poletje bomo svoje aktivnosti osredotočili na:

A. VZPOSTAVITEV VEČJEZIČNOSTI SPLETNE STRANI

Ob Sloveniji želimo svojo prepoznavnost povečati in vstopiti na turistične trge sosednjih držav, kar zahteva večjezičnosti spletne strani. V tem trenutku delamo na prevodih v angleščino in nemščino, v prihodnosti še v hrvaščino in italijanščino.

B. TRŽENJE // INCOMING AGENCIJE

Trženje Haloz bomo po zgledu drugih destinacijskih območij, ki svoj razvoj vzpostavljajo skozi institut javnih kolektivnih blagovnih znamk, zaupali profesionalcem, torej turističnim incoming agencijam.

C. KOLESARSTVO IN POHODNIŠTVO

Haloze so prepredene s kolesarskimi smermi in pohodniškimi potmi. V poletnem obdobju jih bomo prekolesarili in prehodili, zbrali slikovno gradiv in kolesarske smeri naložili v globalni navigacijski sistem. Tako bomo lahko že izpeljane kolesarske in pohodniške smeri vključili v spletne strani ter skozi opise in fotografijo ponudili kot aktiven način preživljanja prostega časa.