POS Elektronček

featured image
Naslov: POS Elektronlek d.o.o.
Livarska ulica 7
1241 Kamnik
Telefon: 01 - 8309 550
Mobilni telefon: 041 - 642 260
Elektronska pošta: prodaja@pos-elektroncek.si
Spletna stran: http://www.pos-elektroncek.si
Socialna omrežja: facebook

Opis ponudbe:

gastrogurman-si-pos-elektroncek-gostinske-blagajne-ozka
Nove sodobne rešitve v hotelirstvu, gostinstvu, storitvenih dejavnostih in trgovinah

POS Elektronček je vodilni slovenski ponudnik programske in strojne POS opreme za hotelirstvo, gostinstvo,
trgovino  in Wellnes centre. S svojimi dolgoletnimi izkušnjami in znanjem se programska oprema enostavno
prilagodi zahtevam uporabnika in zakonodaji določenega trga.
POS Elektronček nudi programsko opremo pod blagovno znamko PRESTIGE in SIHOT.

Blagovna znamka PRESTIGE je namenjena za:
.
.
gastrogurman-si-pos-elektroncek-gostinske-blagajne-prestige-in-sihot-za-hotele
.
•    Hotelirsko dejavnost
Programska oprema POS Elektronček pod blagovno znamko PRESTIGE in SIHOT  zagotavlja z recepcijskimi
programi celovito rešitev, namenjeno podjetjem, ki se ukvarjajo z nastanitvenimi in prenočitvenimi dejavnostmi.
POS Elektronček je  zastopnik na slovenskem trgu za prodajo in usposabljanje hotelskega informacijskega
sistema SIHOT, nemškega podjetja GUBSE AG. ). Povezava med gostinskim programom GIS Prestige in
recepcijskim programom omogoča izstavljanje računov iz blagajne restavracije na sobe gostov. GIS Prestige
nam omogoča analitiko nabave, prodaje in zaloge iz enega mesta, kar nam omogoča raznovrstne analize na
nivojih podjetja, določene PE, skladišča ali posamezne blagajne.
Program uporablja metodo zaporednih cen – FIFO metoda.
.
.
gastrogurman-si-pos-elektroncek-gostinske-blagajne-prestige-za-gostinstvo

•    Gostinsko dejavnost
GIS Prestige (Manager in program  blagajna) je modularna programska rešitev, ki je zasnovana tako, da
lahko v vsakem trenutku iz enega ali več  mest učinkovito nadzirate poslovanje gostinskega obrata (hotela,
restavracije, bara itd).

gastrogurman-si-pos-elektroncek-gostinske-blagajne-gis-info-order-orderman-in-mobilna-blagajna

Dodatna ponudba za rešitve v gostinstvu:
o     Daljinski nadzor GIS Info – mobilna aplikacija za hiter pregled in  nadzor dogajanja v vašem gostinskem
.      obratu na daljavo.
o     Daljinsko naročanje GIS Order in NCR Orderman NCR 7 + , za pobiranje naročil in izdajo računa pri mizi
o     Mobilna blagajna – je enostaven program za izdajo računov blaga  in  storitev na terenu, ki deluje na tabličnih
     računalnikih in na pametnih mobilnih telefonih z operacijskim sistemom Android ali Windows.  Z Mobilno
.      blagajno lahko izdate  račun kjerkoli in kadarkoli – deluje samostojno (podatki so v oblaku), blagajna deluje
.      tudi če ni interneta.
.
.
gastrogurman-si-pos-elektroncek-gostinske-blagajne-dp-prestige-za-druzbeno-prehrano-2

•    Rešitve za družbeno prehrano
DP Prestige je modularna programska rešitev in je namenjena za podporo poslovanja družbene prehrane
(v šolah, podjetjih,  domovih za ostarele itd). Sistem omogoča beleženje dobroimetja ali kumulativne porabe
na interni plačilni kartici kupca.
.
.
gastrogurman-si-pos-elektroncek-gostinske-blagajne-shema-blagajna

•    Rešitve za trgovino
Program TS Prestige je program za podporo trgovinskemu poslovanju v maloprodaji, veleprodaji, komisijski
prodaji,  prodaji od vrat do vrat, tržnicah, itd.. Ponuja možnost prodaje v manjših prodajalnah, kot tudi večjih
prodajnih centrih na več lokacijah. Zasnovan je popolnoma strukturirano in prilagodljivo. V programu lahko
vodimo poljubno število podjetij, poslovnih enot, skladišč, blagajn, itd.
.
.
gastrogurman-si-pos-elektroncek-gostinske-blagajne-prestige-za-welness-in-relax

•    Rešitve za storitvene in sprostitvene dejavnosti
RELAX Prestige je celovita programska rešitev za podporo vsem vrstam storitvenih in sprostitvenih dejavnost,
kot so: Welness, masaže, fitnes, frizer, cvetličarstvo, zobozdravnik, zdravnik in podobno. Posebnost programa
je možnost rezervacij z možnostjo izbire prostora, izvajalca in termina storitve ter vodenje kartoteke stranke.
.
.
gastrogurman-si-pos-elektroncek-gostinske-blagajne-resitve-za-prodajo-vstopnic
..
•    Vstopični sistem
VS Prestige je  namenjen prodaji in rezervaciji vstopnic in abonmajev za gledališča, kulturne domove,
kine, športne objekte itd.
.
.
.
Svetovanje, podpora in servis
POS Elektronček s svojimi zaposlenimi skrbi, da strankam pravilno svetuje glede na njihove zahteve
in specifike že ob nakupu novih programskih rešitev. V fazi uvajanja uporabnika usmeri v pravilno
uporabo njihovih rešitev, s tem da skozi sistem postavijo kontrolne točke,  da vodstvo lahko učinkovito
vodi in nadzira poslovanje določenega segmenta v poslovanju, oziroma celotnega poslovanja v hotelu,
gostinskem obratu, Welnesih  ali trgovinski dejavnosti. Servisna služba nudi učinkovito vzdrževanje
programske opreme preko Help deska ali direktno na terenu vse dni v tednu.

POS Elektroncek JUN 2016 copy

Galerija: